Pompeji och köttet innan kristendomen

Har skrivit en artikel om en konstutställning på Millesgården för Aftonbladet Plus. Just nu visar man konst och hushållsföremål som grävdes fram i askan som begravde Pompeji efter vulkanutbrottet år 79.

Man kan säga att den röda tråden i det som arkeologerna fann är sex. Många fresker som föreställer kopulerande par, statyer med gudar som skinkar på getter, oljelampor formade som penisar, et cetera, et cetera. Många förfärades av detta, vilket förklarar varför föremålen undanhölls från allmänheten i nära 200 år i ett hemligt arkiv i Neapel.

Det verkar som att romarna hade en rätt sund inställning till köttets lustar. Som intendent Maria Wiberg på Millesgården uttryckte det när jag pratade med henne:

Pompeji var inte annorlunda än någon annan romersk stad på den tiden. Man hade inte upplevt puritanismen som följde i kristendomens spår, sexualiteten var en del av mänskligheten helt enkelt. En förutsättning för fortlevandet.

Skärmavbild 2014-10-07 kl. 14.46.23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s