2000 år gammal dator

Den här grejen var kul att skriva! Jag intervjuade en brittisk forskare vars team har skapat den första virtuella modellen av Antikytheramekanismen – en analog dator som bärgades efter 2 000 år på havsbottnen. Hur de gamla grekerna lyckades bygga den är det fortfarande ingen som förstår.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s