Ostalgin efter DDR

Just det, ostalgi – inte nostalgi. Detta begrepp var nytt för mig, men används i Tyskland för att beskriva folk som saknar tiden då landet var uppdelat i öst och väst. Idag har det gått exakt 30 år sedan nationen officiellt återförenades efter decennier av Kalla kriget, men levnadsstandarden mellan forna DDR och Västtyskland har fortfarande inte jämnats ut.

I dagens Aftonbladet har jag skrivit en lång artikel om detta, där jag tog hjälp av Tysklandsexperten Kajsa Borgnäs, som är chef på det tyska fackliga utredningsinstitutet Stiftung Arbeit und Umwelt:

Folk är besvikna och trodde att det skulle bli mer utjämnat än vad det har blivit. Även om man kanske inte hade förhoppningar att det skulle hinna bli bättre för sig själv hade man det för sina barn och barnbarn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s