Krisen i vården

De senaste gångerna jag har jobbat på VLT har jag nästan uteslutande skrivit om problemen inom sjukvården här i Västerås. Det har varit rätt deprimerande. Det är ju så många människor som kommer i kläm. Som vanvårdas, eller som får vänta alldeles för länge på att få vård.

Det saknas resurser, säger politikerna om och om igen. Och det är nog det som är mest deprimerande av allt; att det kan snålas med något så väsentligt som en fungerande sjukvård. För förr eller senare ligger du själv där och är sjuk och utsatt och i behov av hjälp. Du, eller någon du älskar.

Som Bruce Springsteen sa en gång: “sooner or later, it all comes down to money“.

bild (2)imageimage

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s